ترانک و کابل کشی برق

اولین رکن شبکه های سیمی در شرکتها و سازمانها کابل کشی است ونحوه عبوردادن سیمها از موانع ودیوارها وحفظ زیبایی محیط امری ضروری میباشد .

معمولاً در ساختمان‌هایی که به‌صورت توکار کابل‌کشی شبکه و برق انجام‌نشده یا کابل‌کشی موجود جواب گوی نیاز فعلی نمی‌باشد به سراغ کابل‌کشی روکار با استفاده از داکت ها و ترانک ها می‌رویم.
داکت و ترانک محفظه‌ای برای جلوگیری از به هم پیچیدگی کابل‌ها در طول مسیر عبوری، زیبایی فضای محیطی را نیز حفظ کند. داخل ترانک ها می‌توان از قطعه پارتیشن جدا کنده استفاده کرد تا مسیر عبوری کابل‌های برق را از کابل شبکه جدا کرد چراکه کابل برق به علت عبور جریان برق در اطراف خود میدان مغناطیسی ایجاد می‌کنند و همین امر سبب اختلال در عبور دیتا در کابل‌های شبکه، کاهش سرعت و قطعی و وصلی شبکه می‌شود. اما در مقابل برای مسیرهایی که حجم کابل عبوری کم می‌باشد از داکت استفاده می‌شود.

به همین دیل همیشه داکت زنی ویا ترانک کشی در دستور کار تیم فنی مهندسی قرار میگیرد تا با مناسب ترین روشهای داکت کشی بتوانند به صورت منظم کابل هارو در مسیر های موردنظر عبور دهند.