تجهیزات هوشمند سازی مراکز آموزشی

امروزه نظام آموزشی کشور نیاز دارد که با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات ، امکان یادگیری پیوسته را فراهم نموده و فرصت های نوینی را برای تجربه زندگی در جامعه ی اطلاعاتی بوجود آورده است . به گونه ای که این فناوری نه به عنوان ابزار ، بلکه در قالب زیر ساخت توانمند ساز برای تعلیم و آموزش حرفه ای محسوب میشود .

آنچه برای هوشمند سازی یک کلاس یا اتاق کنفرانس لازم است با صرف نظر از یک دستگاه کامپیوتر ، شامل موارد زیر میباشد :

  • دیتا پرژکتور
  • برد هوشمند یا کیت هوشمند
  • پرده نمایش سقفی
  • پایه دیتا پرژکتور
  • کابل VGA
  • نرم افزار هوشمند